Ku pamięci: konfiguracja rxvt-unicode

Matthew @ 2010-05-30 — Kategorie: Ku pamięci, Linux, Techblog

Ponieważ zniknęło mi z dysku większość plików (nie wiem jednak czemu, pracuje normalnie i nagle się system burzy, że nie ma gdzie zapisywać danych bo mu się ścieżki pozmieniały, albo poginęły) i muszę odtwarzać wszystkie konfiguracje z pamięci, postanowiłem sobie je tutaj pozapisywać. Na pierwszy ogień konfiguracja rxvt z [cc lang=”bash” no_cc=”true” inline=”true”]~/.Xresources[/cc] (którą pewnie jeszcze rozbuduję, po prostu ta jest zrobiona tak na szybko):


[cc lang=”bash”]URxvt.background: #000000
URxvt.foreground: #FFFFFF
URxvt.font: -*-fixed-medium-*-*-*-14-*-*-*-*-*-iso10646-1
URxvt.scrollBar: False
URxvt.pointerBlank: False
URxvt.geometry: 100×30[/cc]

Całość, żebyśmy nie musieli się przelogowywać, należy przeładować poleceniem [cc lang=”bash” no_cc=”true” inline=”true”]xrdb -merge ~/.Xresources[/cc].

Zna ktoś jeszcze jakieś ciekawe opcje do rxvt? Albo do innych programów jak Vim czy conky?

Komentarze:

Mój konfig wygląda następująco:

URxvt*font: xft:Droid Sans Mono:pixelsize=15:antialias=true
URxvt*imLocale: pl_PL.UTF-8
URxvt*scrollBar: false
URxvt*scrollWithBuffer: true
URxvt*scrollBar_floating: true
URxvt*saveLines: 5500
URxvt*secondaryScroll: true
URxvt*scrollTtyOutput: true
URxvt*scrollKeypress: false
URxvt*cursorBlink: true
URxvt*geometry: 90×40
URxvt*matcher.rend.0: Uline Bold fg7 bg2
URxvt*throughColor: #8080f0
URxvt*highlightColor: #a00
URxvt*pointerColor: white
URxvt*transparency: false
URxvt*transparent: white
URxvt*inheritPixmap: false
URxvt*termName: rxvt-unicode
! real transparency
! urxvt*depth: 32
! urxvt*background: rgba:0000/0000/0000/cccc
URxvt*background: black
URxvt*foreground: white
URxvt*tintColor: #4A6A9A
URxvt*fading: 50%
URxvt*perl-ext: tabbed,selection,matcher,searchable-scrollback,mark-yank-urls,mark-and-yank

URxvt.keysym.Control-Up: 33[1;5A
URxvt.keysym.Control-Down: 33[1;5B
URxvt.keysym.Control-Left: 33[1;5D
URxvt.keysym.Control-Right: 33[1;5C

URxvt.keysym.M-u: perl:mark-and-yank:activate_mark_url_mode
URxvt.perl-lib: /usr/lib/urxvt/perl/
URxvt.underlineURLs: true

! grey
URxvt.tabbed.tabbar-fg: 8
! black
URxvt.tabbed.tabbar-bg: #000
! white
URxvt.tabbed.tab-fg: 7
! blue
URxvt.tabbed.tab-bg: 4

! black
URxvt.color0: rgb:0/0/0
! red
URxvt.color1: rgb:cc/00/00
! green
URxvt.color2: rgb:00/cc/00
! brown
! URxvt.color3: brown
! blue
URxvt.color4: rgb:00/00/cc
! magenta
URxvt.color5: rgb:cc/00/cc
! cyan
URxvt.color6: rgb:00/cc/cc
! gray
URxvt.color7: rgb:aa/aa/aa
! gray
URxvt.color8: rgb:33/33/33
! red
URxvt.color9: rgb:ff/00/00
! green
URxvt.color10: rgb:00/ff/00
! yellow
URxvt.color11: yellow
! blue
URxvt.color12: #2052f3
! magenta
URxvt.color13: rgb:ff/00/ff
! cyan
URxvt.color14: rgb:00/ff/ff
! white
URxvt.color15: rgb:ff/ff/ff

Burzy sie dlatego, ze to Linux … ;)

Moj .Xdefaults [wersja nieotagowana]

XTerm*loginShell:true

URxvt.termName: rxvt

URxvt.scrollstyle: plain

Xft.antialias:true
Xft.hinting:true
Xft.hintstyle:0
#Xft.dpi:75

URxvt.perl-ext-common: default,matcher
URxvt.urlLauncher: firefox35
URxvt.matcher.button: 1
URxvt.matcher.pattern.1: \\bwww\\.[\\w-]\\.[\\w./?&@#-]*[\\w/-]

XTerm*locale: UTF-8

URxvt.imLocale: pl_PL.UTF-8

URxvt.saveLines: 5000
URxvt.cursorBlink: false
URxvt.geometry: 70×30
URxvt.transparent: white
URxvt.inheritPixmap: true
URxvt.tintColor: white
URxvt.fading: 50%
urxvt*foreground:White

Dodaj komentarz:

 

Subscribe without commenting